[1]
Zając‑Pałdyna , U. 2018. Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 49, 3 (wrz. 2018), 203-213. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7413.