[1]
Jabłońska-Wołoszyn, M. 2019. Pokolenie Y w wojsku – wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 53, 3 (wrz. 2019), 25-35. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5247.