[1]
Myśliwiec , G. 2014. Zawody czy kompetencje – dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań). Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 32, 2 (cze. 2014), 91-107. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4666.