[1]
Zubek, M. 2020. Controlling as a Method of Managing Human Capital. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 57, 3 (wrz. 2020). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.57.2.