[1]
Pietrzak, M. 2020. Compliance - Actual or Misleading Corporate Governance Support. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 58, 4 (grudz. 2020). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.58.3.