[1]
Lorkowski, J. i Grzegorowska, O. 2020. Assessment of Time Spent by Doctors on Medical Documentation- Initial Analysis and Preliminary Study. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 58, 4 (grudz. 2020). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.58.4.