[1]
Dyba, M. i Gernego, I. 2021. Socially Responsible Activity of Global Corporations to Support Human Development in Ukraine. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 59, 1 (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.59.2.