[1]
Wojtczuk-Turek, A. 2021. W jaki sposób równoważyć wymagania i zasoby w pracy oraz ustanawiać jej granice? – o potrzebie personalizacji (w) pracy menedżerów. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 60, 2 (wrz. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.1.