[1]
Myśliwiec, G. 2021. Kompetencje negocjacyjne studentów a styl negocjacji i podatność na manipulację. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 60, 2 (wrz. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.2.