[1]
Rogala, M. 2021. HR Biznes Partner – geneza oraz funkcje we współczesnych organizacjach. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 60, 2 (wrz. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.4.