[1]
Muszyńska, W. 2021. Stosunek przedstawicieli pokolenia Y do inicjatyw z zakresu zielonego zarządzania zasobami ludzkimi. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 60, 2 (wrz. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.5.