[1]
Andreasik, M. 2021. Charakterystyka e-learningu jako instrumentu wspierającego aktywności HR w adaptowaniu pracowników. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 60, 2 (wrz. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.6.