[1]
Turek, D. 2021. Fake science – fałszywa nauka. Poważne zagrożenie, czy kolejny pseudo-problem?. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 61, 3 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.1.