[1]
Strużyna, J. i Marzec, I. 2021. Prawdziwość wiedzy naukowej i pseudonauka w percepcji studentów. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 61, 3 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.3.