[1]
Pilewicz, T. 2021. Czego dowiadujemy się z dorobku laureatów Nagrody AntyNobla w kontekście rozwoju ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości?. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 61, 3 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.6.