(1)
Zając‑Pałdyna , U. Jawność Wynagrodzeń W kontekście Budowania Wizerunku Pracodawcy. EEiM 2018, 49, 203-213.