(1)
Jabłońska-Wołoszyn, M. Pokolenie Y W Wojsku – Wyzwaniem Dla Realizacji Procesu Personalnego W Siłach Zbrojnych RP. EEiM 2019, 53, 25-35.