(1)
Drzewiecka , M.; Stasiuk , A. Charakterystyka Kultury Organizacyjnej przedsińôbiorstwa Produkcyjnego. EEiM 2012, 26, 123-139.