(1)
Myśliwiec , G. Zawody Czy Kompetencje – Dylemat Konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych Na przykładzie Sektora Opieki Zdrowotnej (raport Z badań). EEiM 2014, 32, 91-107.