(1)
Myśliwiec, G. Kompetencje Negocjacyjne studentów a Styl Negocjacji I podatność Na Manipulację. EEiM 2021, 60.