(1)
Andreasik, M. Charakterystyka E-Learningu Jako Instrumentu wspierającego aktywności HR W Adaptowaniu pracowników. EEiM 2021, 60.