(1)
Strużyna, J.; Marzec, I. Prawdziwość Wiedzy Naukowej I Pseudonauka W Percepcji studentów. EEiM 2021, 61.