Werner , A. (2018). Sprawiedliwość w ujęciu prawnym na przykładzie sprawiedliwości podatkowej. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), 31-42. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7412