Zając‑Pałdyna , U. (2018). Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), 203-213. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7413