Bukowska , U. (2019). Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 52(2), 11–20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2340