Jabłońska-Wołoszyn, M. (2019). Pokolenie Y w wojsku – wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 53(3), 25-35. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5247