Wziątek-Staśko, A. ., & Michalik , . I. . (2019). Specyfika zaangażowania organizacyjnego pracowników wiedzy w instytucjach edukacyjnych. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 53(3), 37–49. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5248