Drzewiecka , M. ., & Stasiuk , . A. . (2012). Charakterystyka kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 26(4), 123–139. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6288