Myśliwiec , G. (2014). Zawody czy kompetencje – dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań). Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 32(2), 91-107. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4666