Wojtczuk-Turek, A. (2014). Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym – w świetle badań jakościowych branży IT. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 32(2), 21-42. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4670