Piotrowski, M. (2015). Ukraińcy na rynku pracy w Polsce – komplementarni czy substytucyjni?. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 35(1), 155-167. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4503