Danilewicz, D. (2020). The Concept of Well-being in Organisational Reality. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 56(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.56.2