Lorkowski, J., & Grzegorowska, O. (2020). Assessment of Time Spent by Doctors on Medical Documentation- Initial Analysis and Preliminary Study. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 58(4). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.58.4