Rogozińska-Pawełczyk, A. (2020). Towards Discovering Employee-Worker Interactions - Aspects of Conclusion of Psychological Contract. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 58(4). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.58.5