Redko, O., & Moskalenko, O. (2021). Psychological Strategies in the Process of Pitching New Business Opportunities. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 59(1). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.59.6