Myśliwiec, G. (2021). Kompetencje negocjacyjne studentów a styl negocjacji i podatność na manipulację. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 60(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.2