Rogala, M. (2021). HR Biznes Partner – geneza oraz funkcje we współczesnych organizacjach. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 60(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.4