Andreasik, M. (2021). Charakterystyka e-learningu jako instrumentu wspierającego aktywności HR w adaptowaniu pracowników. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 60(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.6