Turek, D. (2021). Fake science – fałszywa nauka. Poważne zagrożenie, czy kolejny pseudo-problem?. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 61(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.1