Żukowska, J., Mikołajewska, A., & Staniszewska, K. (2021). Problematyka dezinformacji naukowej. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 61(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.2