Strużyna, J., & Marzec, I. (2021). Prawdziwość wiedzy naukowej i pseudonauka w percepcji studentów. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 61(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.3