Grzesiak, L., & Mizera-Pęczek, P. (2021). Przewinienia metodyczne młodych badaczy w obszarze nauk społecznych. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 61(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.4