Wasilewski, J., & Kostrzewa, A. (2021). Fake nauka jako ratunek. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 61(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.5