Pilewicz, T. (2021). Czego dowiadujemy się z dorobku laureatów Nagrody AntyNobla w kontekście rozwoju ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości?. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 61(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.61.6