Piotrowicz, K. (2023). Praca zdalna i hybrydowa po pandemii COVID-19. Wyniki badania oczekiwań pracowników i menedżerów wobec nowego modelu pracy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 67(1). https://doi.org/10.33119/EEIM.2023.67.5