ZAJĄC‑PAŁDYNA , U. Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, v. 49, n. 3, p. 203-213, 30 wrz. 2018.