JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN, M. Pokolenie Y w wojsku – wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, v. 53, n. 3, p. 25-35, 30 wrz. 2019.