DRZEWIECKA , M.; STASIUK , A. Charakterystyka kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, v. 26, n. 4, p. 123-139, 31 grudz. 2012.