ZUBEK, M. Controlling as a Method of Managing Human Capital. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, v. 57, n. 3, 30 wrz. 2020.