DYBA, M.; GERNEGO, I. Socially Responsible Activity of Global Corporations to Support Human Development in Ukraine. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, v. 59, n. 1, 31 mar. 2021.